Khai sáng trí nhớ Tiếng Nhật

3733 view
0điểm
  • Thời lượng:

    02 giờ 47 phút

  • Giáo trình:

    20 bài giảng

  • Ngày học:

    Không giới hạn

Bạn có mã mua hàng?

Mô tả khóa học

Khai sáng trí nhớ bằng Tiếng Nhật là một chương trình dựa trên nền tảng phương pháp Khai sáng trí nhớ của cuốn sách Khai sáng trí nhớ do tác giả Master Nguyễn Thị Hậu và Master Biện Văn Tranh viết.

Đây là một phương pháp vô cùng tuyệt vời nhằm giúp bạn phát triển não bộ, tăng cường trí nhớ thông qua ngôn ngữ. Đồng thời giúp Bạn và con của Bạn tiếp cận một loại ngôn ngữ mới thật đơn giản và đầy thú vị.

Nội dung khóa học

WARNING: Please upgrade your server to protect against attack risks!