Danh mục sản phẩm

  • Flashcard 1001 câu giao tiếp Tiếng Anh

  • Mã: TAGT001
  • 1,000,000 đồng


  • Bạn sẽ trở nên người giao tiếp Tiếng Anh lưu loát sau 21 ngày

21 ngày làm chủ 1001 câu giao tiếp Tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày với con trẻ. 

Đây là phương pháp đỉnh cao giúp Bạn giao tiếp một cách vô cùng dễ dàng. Điều vi diệu sẽ xảy ra khi bạn thực hành phương pháp này.

Chỉ 1.000.000đ bàn sở hữu ngay 10 bộ plascard 1001 câu giao tiếp Tiếng Anh và được đồng hành 21 ngày liên tục qua Zoom online.

 Từ khóa: ,
WARNING: Please upgrade your server to protect against attack risks!